GRAFICKÝ TÝM VYTVOŘIL LOGOMANUÁL

Dlouho diskutovaný a zpracovávaný logo manuál je konečně na světě. V tom je pečlivě definována podoba a použití našeho loga, barev a fontu.  Logomanuál tvoří pevný základ naší firemní identity. Vytvoření logomanuálu je jedním z nejpodstatnějších kroků při tvorbě firemní identity.

Mimo jiné je tento materiál potřeba i při registraci našeho trademarku, kterou aktuálně řešíme.  Dalšími kroky, na kterých náš grafický tým momentálně pracuje, je nový design doprovodných dokumentů a infografiky, tak aby více odpovídala naší vznikající firemní identitě. 07.12.2015 - Daniel Blažek